Pieter Dirven

Home / Pieter Dirven

Pieter (07-10-1973): via de ouders van Daniel ben ik in contact gekomen met Stichting Via Bellare. Direct was ik gemotiveerd deel te nemen in de stichting. Gezien mijn jarenlange financiele achtergrond ben ik aangesteld als penningmeester. De manier waarop Daniel omgaat met zijn dwarslaesie vind ik bewonderenswaardig. Zijn kijk op het leven is positief. Hij leeft zijn leven niet vanuit zijn beperking maar gebruikt juist zijn mentale kracht om zaken gedaan te krijgen en dingen te doen die veel valide mensen niet kunnen of durven. Daarom is het mooi dat onze stichting geld inzamelt, voor o.a. de laesie-experiences, om dit enthousiasme van Daniel over te brengen naar andere mensen die dezelfde beperkingen ervaren. Hij is voor veel mensen, waaronder ons bestuur, een bron van inspiratie.