De stichting

Home / Wie wij zijn / De stichting

Stichting Via Bellare is opgericht op 27 april 2006. Deze stichting bevordert het welzijn en zet zich in voor de verhoging van de kwaliteit van het leven van personen met een (cervicale) dwarlaesie. De stichting is een initiatief van de ouders van Daniel Boot. Daniel heeft als gevolg van een ongeluk in oktober 2005 een cervicale dwarslaesie. Het doel van de stichting is om ambitieuze jong volwassenen met een (cervicale) dwarslaesie maatschappelijk te ondersteunen. De stichting organiseert jaarlijks evenementen waar financiële middelen worden opgehaald om deze doelstellingen te verwezenlijken. Met de opbrengst worden activiteiten georganiseerd voor ambitieuze jong volwassenen met een (cervicale) dwarslaesie om hen te helpen met de maatschappelijke positie die zij graag willen innemen. Verder voorziet de stichting in de behoefte ervaringen en kennis van het leven met een dwarslaesie te delen met ‘lotgenoten’, studenten (oa fysiotherapie en geneeskunde) en eenieder die hierin geïnteresseerd is.

Samenstelling Stichting Via Bellare:
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden:

de heer F. (Frank) Timmers, voorzitter

de heer J.A.M. (Joop) Iriks, secretaris

de heer P. (Pieter) Dirven, penningmeester

Daarnaast bestaat de stichting nog uit een persoon die met name het uitvoerende werk doet:

de heer D.A.M. (Daniel) Boot

Deze beide personen hebben zelf een cervicale dwarslaesie en weten als geen ander hoe het leven met een dwarslaesie eruit ziet. Je zou hen dan ook zeker kunnen zien als ervaringsdeskundigen.